Als we aannemen dat kleuren onze basis persoonlijkheid kunnen beschrijven, daarnaast onze gedachte patronen, stemming, emoties en beleving kunnen beïnvloeden dan kunnen we ons ook voorstellen dat kleur een uitstekend diagnostisch instrument is waarmee je tot de boden van een emotioneel probleem kunt komen en dat kleur een krachtig hulpmiddel is om ons inzichten te geven. Kleur staat in een directe verbinding met ons onderbewustzijn. Bij een psychologisch kleuranalyse bekijkt men de kleuren die de voorkeur of afkeur hebben van de persoon.

Door deze kleurenmethodiek toe te passen kan de trainer/therapeut op een laagdrempelige wijze erachter komen wat er in de persoon zijn/haar geest afspeelt.
Een therapeutische kleuranalyse legt gevoelens, emoties, verlangens en gedachtepatronen bloot.

Kleuren zijn tevens inzetbaar om personen zijn/haar gevoelens onder woorden te laten brengen. Zeker wanneer men niet goed weet of kan verwoorden wat zij/haar gevoelens zijn ten opzichte van een bepaalde situatie of problematiek. Het stelt personen in staat om gevoelens van stress/onmacht te uiten welke verbonden zijn aan (traumatische) ervaringen. Door de afkeur of voorkeur van bepaalde kleuren kan de trainer/therapeut probleem gebieden analyseren en kanaliseren om daar vervolgens gezamenlijk aan te werken.

Het is van groot belang dat een trainer/therapeut de betekenissen en eigenschappen van kleuren goed kent. Op deze manier kan de trainer/therapeut snel onderkennen welke kleuren personen moeten toevoegen of welke kleuren personen moeten verminderen, vermeerderen. Het is nagenoeg onmogelijk om zonder een goede opleiding of training op kleurtherapeutisch basis met kleur als professional te werken. Door een verkeerde interpretatie van de kleur (en) kan de problematiek van de persoon juist in stand worden gehouden en in sommige gevallen zelfs verergeren.

Onbewust worden wij in diverse stadia van ons leven tot bepaalde kleuren aangetrokken en anderen stoten we juist af. Al deze kleur keuzes staan voor onze emotionele groei, onze gedachtepatronen en onze beleving van/in ons leven maar ook voor situaties waarmee we positief of negatief mee geconfronteerd worden. De kleuren die wij niet appreciëren, vertegenwoordigen vaak die aspecten die we nodig hebben om volledig in onze kracht te staan.

Vaak worden ons hele leven door één of twee kleuren aangetrokken. Deze kleuren vertegenwoordigen een belangrijk aspect, de basis van onze persoonlijkheid. Deze kleuren vergezellen ons dan ook veelal ons hele leven. Als we deze kleuren gaan interpreteren zullen we zien dat deze kleuren veel over ons vertellen. De kleur(en) waar we de meeste waardering voor hebben zijn vaak de kleuren die onze identiteit vertegenwoordigen.

De favorieten kleuren oftewel de persoonlijkheidskleuren weerspiegelen belangrijke karakter trekken en het zelfbeeld. Elke kleur heeft positieve en negatieve aspecten. Als men de favoriete kleur en de kleur waar men een grote aversie tegen heeft goed interpreteert geeft dit al een goed uitgangspunt zijn om de problematiek van de personen in te zien. Het geeft tevens de basis voor de kleuren die nodig zijn om de problematiek te kunnen gaan aanpakken.

“Als je een kleur zou mogen zijn, welke kleur wil je dan zijn”?