Regelmatig komt het voor dat leerlingen met name in het voortgezet onderwijs, ongeconcentreerd, ongeïnteresseerd zijn en defensief gedrag vertonen.

DOCENTEN
Dit heeft veelal tot gevolg dat motivatie en het enthousiasme in het werk sterk verminderd. Docenten nemen bewust of onbewust de gedachten/gevoelens die het gedrag van leerlingen teweeg brengt mee in hun privé leven. Het ziekteverzuim ligt bij docenten dan ook boven het gemiddelde percentage.
Docenten hebben door de lichte gedragsstoornis bij jongeren veel te incasseren.
Door op een specifieke manier met kleuren te werken is veel van deze problematiek te ondervangen. Kleuren beïnvloeden onze gedachtepatronen. Door de juiste kleuren toe te passen kunnen we de diverse mogelijkheden creëren om gedrag te beïnvloeden.
Tijdens de training leert men om kleur op de juiste wijze in te zetten, met als resultaat dat de docent terug in zijn/haar kracht komt. Er ontstaat weer flexibiliteit en een gezond incasseringsvermogen.
Het voordeel van het werken met kleur is dat het dermate laagdrempelig is dat weerstanden wegvallen. Dit maakt deze training dan ook zo uniek.
De effectiviteit is hoog en het resultaat is meer dan goed.

LEERLINGEN
De training is niet alleen geschikt voor docenten. Ook de leerlingen kunnen er veel baat bij hebben als ze leren hoe ze zichzelf door kleuren kunnen beïnvloeden, motiveren en stimuleren.
Indirect werkt dit ook door op de docent. Ervaring leert dat jongeren door toepassing van kleuren een ander gedragspatroon gaan hanteren. Kleur beïnvloedt onze gedachtepatronen en daardoor onze attitude.

Wat kunt u als resultaat verwachten bij de Kleur training voor jongeren

U kunt o.a. denken aan:

 • een betere concentratie
 • een helder zelfbeeld
 • inzicht in gevoelens, beleving, handelen
 • een betere zelf stimulans
 • bewustwording van actie – reactie processen
 • gecontroleerde en reële gedragingen en reacties op de situaties waar jongeren op weg naar volwassenheid mee geconfronteerd worden
 • afname van het defensieve gedragspatronen
 • verbetering van communicatie
 • verbetering van uitdrukkingsvaardigheden
 • verhoging van het zelfbeeld
 • zelfvertrouwen
 • afname van faalanst

HOE VAAK DENKEN WE TE WETEN WAT DE ANDER DENKT EN HOE VAAK ZITTEN WE ER NAAST / HOE NAAR IS HET OM NIET BEGREPEN TE WORDEN OMDAT EEN ANDER VOOR JE DENKT

BASIS ONDERWIJS

Niet alleen in het voortgezet onderwijs kan kleur veel betekenen maar ook in het basis onderwijs zijn al goede resultaten neergezet door onze kleur training.

DOCENTEN
Ook worden de docenten zeer regelmatig geconfronteerd met leerlingen die afwijkend gedrag vertonen. Ook het contact met ouders is niet altijd even makkelijk en de werkdruk wordt in het onderwijs steeds hoger.
Kleur kan een ondersteuning bieden om rust en concentratie te optimaliseren in de groep.

LEERLINGEN
In het basis onderwijs ligt de problematiek van de leerlingen vaak in het speelse gedrag het pesten wat veelal gerelateerd is aan onzekerheid. Onzekerheid is d.m.v. kleur goed om te zetten in zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid.

Kinderen worden vaak in bepaalde gedachtepatronen gezet door hun opvoeding. Door hun ervaringen, opvoeding en de jeugdige spontaniteit kunnen er in hun gedachtepatronen contradicties ontstaan. Deze ervaringen/belevingen zijn voor kinderen vaak moeilijk te verwoorden. Dit kan afwijkend gedrag tot gevolg hebben. Kleur is zeker voor deze doelgroep een ideaal hulpmiddel. Kleur is speels net als het kind zelf en sluit perfect aan bij hun belevingswereld. Kleur werkt met ons onderbewustzijn net als kinderen. Kleur heeft net als kinderen openheid en spontaniteit. Kijk naar hun spontane reacties of de voor hun logische verklaringen. Door de kinderen zichzelf in een kleur(en) te laten plaatsen ontcijferen we bij deze kinderen de voor hun niet te verwoorden emoties en gedachten. Op speelse wijze geven wij deze kinderen handvatten om zich door kleur te leren verwoorden.

Voor kinderen met leer en/of gedragsproblematiek is dit een methodiek die zijn effectiviteit bewezen heeft. Kinderen voelen zich veilig als ze met kleuren communiceren met als gevolg dat het kind zich uiten en inzicht geeft in zijn/haar belevingswereld. Door dit gevoel van veiligheid en de expertise van een kleurencounselor krijgt niet alleen het kind vertrouwen in zichzelf maar ook ouders, de docenten en de omgeving. Dit leidt tot een opwaarts spiraal wat het kind ten goede komt.

De Kleurentraining is zo laagdrempelig en veilig dat weerstanden nagenoeg niet bestaan tijdens de training. De effectiviteit en de resultaatgerichtheid zijn dan ook zeer bijzonder te noemen.

Onze kleurentrainingen voor leerlingen worden klassikaal gegeven en zijn gericht op de leeftijdsgroep. Uiteraard kunnen onze trainingen op maat gegeven worden.
Voor docenten kan de training zowel intern als extern gegeven worden.

Voor verdere informatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen.