KLEURTRAINING heeft als kenmerkende eigenschap, werknemers een betere zelfsturing, motivatie en de stimulans in zichzelf te laten ontdekken, met als resultaat een hogere productiviteit en een lager personeelsverloop en een terug gedrongen ziekteverzuim binnen de organisatie.

Er wordt in het bedrijfsleven al jaren met kleurtrainingen gewerkt op meerdere vlakken. Sommige zijn effectief en anderen schoten het doel voorbij. Kleur training is geen statische training maar is gericht op het individu binnen uw organisatie en dit maakt het concept zo uniek.
Wat kunt u verwachten van kleurtrainingen binnen uw organisatie.
Voortbouwen op wat de ander zegt. Uitgaande van elkaar sterktes, positieve punten, overeenkomsten uitvergroten in plaats van de tegenstellingen.

Kleurtraining gaat uit van de sterkte, die in beginsel in iedere persoon aanwezig is.
De Kleurtrainer gaat op een laagdrempelige wijze de positiviteit en het potentieel van elke werknemer uit te vergroten d.m.v. kleur.
Juist door de laagdrempeligheid van het concept vallen eventuele weerstanden bij werknemers weg.
Hierdoor wordt de effectiviteit van het concept aanzienlijk vergroot t.o.v. de meeste trainingen die een verandering in gedrag van de mens beogen.
Het is bijzonder te merken hoeveel wijsheid, inzicht en kennis in de mens aanwezig is zonder dat men dit weet te benutten.
Dit kan kleurtraining voor uw organisatie betekenen:

  • Kleurtraining, is er om de motivatie voor uw werknemers en daaraan gerelateerd uw organisatie te optimaliseren.
  • Kleurtraining is zo curatief voor persoon en bedrijf dat elke werknemer er deel aan zou moeten nemen.
  • Kleurtraining is een innovatief trainings concept.
  • Durft u deze innovatieve impuls in uw bedrijf te implementeren?

Een team van enthousiaste mensen neer zetten, een prima werksfeer, hoog gemotiveerd personeel, een fantastische productiviteit, een laag ziekteverzuim.

Durft u de uitdaging aan om Kleurtrainingen op maat in uw bedrijf te implementeren?

Ga de uitdaging aan en implementeer Kleurtraining in uw bedrijf.

Wilt u meer weten over deze unieke nieuwe laagdrempelige vorm van trainen/coachen?
Dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.